شنبه 29 مهر

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز،

سرکار خانم آقایی زحمت کشیدند و جزوه آشنایی با تندرستی و آمادگی جسمانی را برای شما عزیزان قرار داده اند.

تصاویر این جزوه در ادامه آمده است:

طرز صحیح نرمش: