شنبه 29 مهر

با سلام،

با شروع مجدد سالا تحصیلی گروه معارف دوباره فعالیت گروه تلاوت را آغاز کردند و سرکار خانم خلج ویدئوهای استاد قرائتی را برای هر صفحه به صورت مجزا قرار داده اند.

لازم به ذکر است که گروه تلاوت برای دبیران و کادر محترم فعالیت می کند.