شنبه 29 مهر

با سلام،

دانش آموزان پایه دهم تابستان امسال (سال 95) با همکاری دبیر محترم خود سرکار خانم فرهمند بر روی موضوع کار روی مس کار کردند.

تصاویر زیبای آثار دانش آموزان در ادامه آمده است: