شنبه 29 مهر

با سلام،

آثار هنری دانش آموزان پایه دهم با همکاری دبیر محترم سرکار خانم فرهمند در اردیبهشت ماه 96 در ادامه آمده است: