شنبه 29 مهر
برنامه روزانه در تابستان 96
با سلام خدمت دانش آموزان عزیز، با توجه به آغاز کلاس های تابستان، زمانبندی کلاس ها در تابستان 96 برای شما عزیزان قرار داده شده است.

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز،

با توجه به آغاز کلاس های تابستان، زمانبندی کلاس ها در تابستان 96 برای شما عزیزان قرار داده شده است:

توجه: دانش آموزان بایستی ساعت 7:30 در مدرسه حضور داشته باشند و برنامه صبحگاه برگزار می گردد.