شنبه 29 مهر
زمانبندی کلاس ها در سال تحصیلی 97 - 96
با سلام خدمت دانش آموزان عزیز، با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی جدید برنامه زمانبندی کلاس ها در ادامه آمده است.

زمانبندی کلاس ها در سال تحصیلی 97 - 96

برنامه صبحگاه