شنبه 29 مهر
کلید آزمون فیزیک دهم مهرماه 96
با سلام، سرکار خانم خاوری زحمت کشیدند و کلید آزمون فیزیک دهم را که در تاریخ 96/7/5 و 96/7/19 برگزار شد، بر روی سایت قرار دادند.

آزمون 5 مهرماه

 

آزمون 19 مهرماه