پنجشنبه 31 مرداد

برنامه روزانه

 

با سلام،

ضمن عرض قبولی عزاداری ها، زمانبندی ساعات کلاس ها در طول سال تحصیلی به همراه برنامه هفتگی کلاس های متوسطه دو آئین روشن نور در ادامه آمده است:

زمانبندی ساعات کلاس ها در طول روز

برنامه هفتگی کلاس دهم انسانی

 

برنامه هفتگی کلاس دهم تجربی

برنامه هفتگی کلاس دهم ریاضی

برنامه هفتگی کلاس یازدهم تجربی

برنامه هفتگی کلاس یازدهم ریاضی

ضمنا ترتیب اجرای نوبت برنامه صبحگاهی در طول سال تحصیلی 98-97 در ادامه آمده است، در صورت وجود هر گونه سوال به دفتر تربیتی مراجعه کنید.

 

نوبت نماز

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13