سه شنبه 01 مهر

کادر اداری مدرسه

مسئولین دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو)

 سمت

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 نام و نام خانوادگی

 موسس دبیرستان

سرکار خانم گیتی مشحون 

معاون فناوری و سایت

سرکار خانم مهسا داراب

 مدیر دبیرستان

 سرکار خانم شاهرخی

معاون اجرایی

سرکار خانم معصومه خسروانی

 معاون انضباطی

سرکار خانم فاطمه بیاتی بی باک

روابط عمومی

سرکار خانم لاری

 مسئول کتابخانه 

سرکار خانم بهلولی

کارشناس بهداشت

 سرکار خانم لیلا مومن زاده

 معاون انضباطی

سرکار خانم شمس

حسابدار

سرکار خانم زهره الزهرا باغ زری
سرکار خانم وجیهه رمضان علاقه بند

  معاون آموزشی

 سرکار خانم معصومی

 معاون فرهنگی

 سرکار خانم مژده

 معاون آموزشی

 سرکار خانم لاسمی معاون آموزشی سرکار خانم تینا ذوالجلالی

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13