یکشنبه 09 آذر

کادر علمی مدرسه

مسئولین دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو)

 سمت

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 نام و نام خانوادگی

دین و زندگی

سرکار خانم فاطمه کاظم خلج

ریاضی

سرکار خانم جباری
سرکار خانم کتایون پارسا

سرکار خانم عبد منافی

آمادگی دفاعی

 سرکار خانم دشتی

حسابان

سرکار خانم جاریانی

زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم زهرا خلیلی نژاد

سرکار خانم زهرا عضد

هندسه

سرکار خانم لیلا آریائی تبار

عربی

سرکار خانم زارعی

فیزیک

 سرکار خانم بهاره نجاتی - سرکار خانم پردیس خوش بین

  گروه زبان

سرکار خانم حمیده محمد علیخانی
سرکار خانم مرتضوی

شیمی

سرکار خانم مریم گودرزی

  زمین شناسی و جغرافیا

 سرکار خانم دشتی

متون

سرکار خانم شماوی

آمار و احتمال

سرکار خانم شیوا زارع

زیست

سرکار خانم اقبالی

جامعه، منطق و اقتصاد

سرکار خانم آزاده

تربیت بدنی

سرکار خانم آقایی

تاریخ

سرکار خانم مومنی

 مسئول آزمایشگاه

سرکار خانم طناز پریدار 

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13