پنجشنبه 31 مرداد

کادر علمی مدرسه

مسئولین دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو)

 سمت

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 نام و نام خانوادگی

دین و زندگی

سرکار خانم فاطمه کاظم خلج

ریاضی

سرکار خانم جباری
سرکار خانم کتایون پارسا

سرکار خانم عبد منافی

آمادگی دفاعی

 سرکار خانم دشتی

حسابان

سرکار خانم جاریانی

زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم زهرا خلیلی نژاد

سرکار خانم زهرا عضد

هندسه

سرکار خانم لیلا آریائی تبار

عربی

سرکار خانم زارعی

فیزیک

 سرکار خانم بهاره نجاتی - سرکار خانم پردیس خوش بین

  گروه زبان

سرکار خانم حمیده محمد علیخانی
سرکار خانم مرتضوی

شیمی

سرکار خانم مریم گودرزی

  زمین شناسی و جغرافیا

 سرکار خانم دشتی

متون

سرکار خانم شماوی

آمار و احتمال

سرکار خانم شیوا زارع

زیست

سرکار خانم اقبالی

جامعه، منطق

سرکار خانم آزاده

تربیت بدنی

سرکار خانم آقایی

تاریخ

سرکار خانم مومنی

 مسئول آزمایشگاه

سرکار خانم طناز پریدار 

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13