دوشنبه 03 تیر

کادر علمی مدرسه

مسئولین دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو)

 سمت

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 نام و نام خانوادگی

دین و زندگی

سرکار خانم فاطمه کاظم خلج

سرکار خانم بیاتی

ریاضی

سرکار خانم جباری
سرکار خانم آهنگری

سرکار خانم عبد منافی

آمادگی دفاعی

 سرکار خانم دشتی

حسابان

سرکار خانم جاریانی

زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم زهرا خلیلی نژاد

هندسه

سرکار خانم لیلا آریائی تبار

عربی

سرکار خانم کجری

سرکار خانم زاهدی

فیزیک

 سرکار خانم بهاره نجاتی - سرکار خانم خاوری

  گروه زبان

سرکار خانم حمیده محمد علیخانی - سرکار خانم مرجانه احسانی
سرکار خانم فریده فردوسی مقدم
سرکار خانم مرتضوی

شیمی

سرکار خانم مریم گودرزی

  زمین شناسی و جغرافیا

 سرکار خانم دشتی

متون

سرکار خانم بهزادی نژاد

آمار و احتمال

سرکار خانم بهرام بیگ

زیست

سرکار خانم اقبالی

جامعه، منطق

سرکار خانم آزاده

تربیت بدنی

سرکار خانم آقایی

تاریخ

سرکار خانم مومنی

 مسئول آزمایشگاه

سرکار خانم طناز پریدار 

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13