جمعه 09 آبان

کادر خدمه مدرسه

خدمه دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو)

 سمت

 نام و نام خانوادگی

نگهبان

جناب آقای بخشی

خدمتگزار 

سرکار خانم صغری گلپور

خدمتگزار 

سرکار خانم زهرا محمودی

خدمتگزار

سرکار خانم موسوی

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13