چهارشنبه 02 بهمن

عناوین و افتخارات سال تحصیلی 99-98

کسب رتبه اول سرکار خانم زارعی دبیر محترم عربی در طراحی سوالات دی ماه 97 درس عربی در سطح منطقه 1

کسب رتبه دوم سرکار خانم پریدار دبیر محترم آزمایشگاه در طراحی سوالات دی ماه 97 درس آزمایشگاه در سطح منطقه 1

قبولی های کنکور سال 98

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13