سه شنبه 01 مهر

تکالیف نوروزی عید 98

 
با سلام خدمت دانش آموزان عزیز و با عرض تبریک به مناسبت سال نو و با آرزوی سالی خوش برای تک تک شما عزیزان، لیست تکالیف نوروزی از طریق جدول زیر قابل دسترس است:
 

تکالیف نوروزی عید 98

نام درس

 دهم

 یازدهم

 ریاضی

ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی 

ریاضی دهم رشته انسانی

ریاضی یازدهم تجربی

فیزیک

فیزیک دهم

فیزیک یازدهم

شیمی

شیمی دهم

شیمی یازدهم

زبان انگلیسی

زبان دهم

زبان یازدهم

ادبیات

ادبیات دهم

ادبیات یازدهم

دینی

دینی دهم انسانی

دینی دهم تجربی

دینی دهم ریاضی

دینی یازدهم
زیستزیست دهمزیست یازدهم
حسابان حسابان
زمین شناسی زمین شناسی یازدهم
آمار آمار یازدهم
هندسههندسه دهمهندسه یازدهم
علوم و فنونعلوم و فنون دهم انسانی 
تاریختاریخ دهم انسانی 
اقتصاداقتصاد دهم انسانی 
جامعهجامعه دهم انسانی 
منطقمنطق دهم انسانی 
 

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13