دوشنبه 29 مهر

دوره فيزيك دهم مبحث فشار سرکار خانم خاوري

دوره فيزيك دهم مبحث فشار سرکار خانم خاوري

با سلام،

سرکار خانم خاوری سوالات مربوط به دوره ي دهم ها درمبحث فشار برای رشته ی تجربي ورياضي را قرار دادند.

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13