یکشنبه 09 آذر

فرم اولیه پیش ثبت نام دبیرستان دخترانه غیردولتی آئین روشن نور

فرم اولیه پیش ثبت نام دبیرستان دخترانه غیردولتی آئین روشن نور

با سلام، لطفا فرم ذیل را به منظور پیش ثبت نام اولیه ی دبیرستان آئین روشن نور تکمیل نمایید.

* تذکر مهم: لطفا تصویر کارنامه را به آدرس ایمیل مدرسه info@ar-noor.com ارسال نمایید.
اطلاعات فردی دانش آموز
در این قسمت اطلاعات مرتبط با دانش آموز قرار می گیرد.
0 / 50
اطلاعات تحصیلی دانش آموز
در این قسمت اطلاعات تحصیلی دانش آموز قرار می گیرد.
اطلاعات خانوادگی دانش آموز
در این قسمت اطلاعات مرتبط با اعضای خانواده دانش آموز قرار می گیرد.
پدر
مادر
خواهر/برادر
خواهر/برادر
اطلاعات تکمیلی دانش آموز
لطفا اطلاعات تکمیلی را تکمیل نمایید.
0 / 50
در صورت نیاز به تماس ضروری و در دسترس نبودن خانواده با چه کسی باید تماس گرفت؟

تماس با ما

info@ar-noor.com

22292958

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، روبه روی کوچه اقدام، پلاک 13